กัณฑ์กนิษฐ์
น้องสาวของศัตรูเหรอ...น่าพิศมัยเป็นที่สุด เกรย์ มาควิสเคียซา เจ้าของร้านขนมชื่อดัง ที่น่ากลืนกินไม่แพ้ขนมราคาแพงของเขา เกรย์เป็น...