กัณฑ์กนิษฐ์
ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้รัก เมื่อมหาเศรษฐีเพลย์บอย อิซเซก้า มาเลวิค ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการพิเศษ เรื่องสืบค้นข้อมูลล้วงลึกเขาไม่พลาด ...