กัณฑ์กนิษฐ์
" เพราะต้องการให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้ง อามารี เอื้ออารี ดามาโช จึงมีข้อต่อรองกับบิดา ยอมถูกคลุมถุงชนทางอ้อม ทำความรู้จัก...