จรสจันทร์
ซีรีส์ชุด หวาน ซ่าน ซึ้ง 1. พันธนาการปรารถนา (สนพ.แสนรัก) 2. ใต้ปีกมาเฟีย 3. หัวใจตีตรา ************************** เมื่อ "กนกนุช" พลั้งมือ...