จรสจันทร์
พีระพล : เราอายุห่างกันตั้งสิบหกปี พี่ว่าแอ้มคิดดูให้ดีจะดีกว่านะ อินทุภา : พี่พีคิดว่าแอ้มพูดเล่นหรือคะ แอ้มโตแล้วนะไม่ใช่เด็ก ๆ พีระพล : สำหรับพี่ ก...