จรสจันทร์
เมริสา (แมรี่) สาวบาร์เทนดี้วัย 30 ผู้แสนเฟรนด์ลี่ เพิ่งเลิกกับแฟนมาหมาด ๆ เพราะพ่อตัวดีดันหนีไปมีสามีเสียได้ แต่...เสียใจอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมง ภาพผู้...