จรสจันทร์
รูปหล่อ พ่อรวย สาวสวยที่ไหนก็อยากใกล้ชิด นี่คือนิยามประจำตัวที่พ่อเดช บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของผู้ใหญ่บ้าน ล้วนคิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ปรึกษาใคร แต่ไหนแต...