จรสจันทร์
มาเป็นผู้หญิงของฉันไหม ข้อเสนอจากเขาที่ทำให้เธอใจสั่น เพราะแค่คิดถึง "หน้าที่" ของการเป็นผู้หญิงของเขาแค่นั้น ก็ทำให้เธอรู้สึกวูบวาบหวามไหว...