จรสจันทร์
ถ้าเธอเป็นน้ำแข็ง เขาก็จะเป็นไฟ หลอมละลายให้กลายเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจเขาอีกครั้ง +++++++++++++++++++ เพราะความรักครั้งแรกพังลงไม่เป็นท่า จึงทำให้จันท...