จรสจันทร์
ซีรีส์ชุด หวาน ซ่าน ซึ้ง 1. พันธนาการปรารถนา 2. หัวใจตีตรา 3. ใต้ปีกมาเฟีย 4. ดวงใจวาคิม ***************************** โลกที่ "ลลนา" เคยอยู่...