จรสจันทร์
คำก็แก่ สองคำก็คุณอา... ตอกย้ำกันเข้าไป เอาวะ! ถ้าเป็นโคแก่แล้วได้กินหญ้าอ่อนเนื้อหวานอย่าง รวิชา ล่ะก็... ไม่ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรก็ยอมทั้งนั้น เพราะส...