จรสจันทร์
ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ ก็เอาด้วยคาถา ผู้หญิงทุกคน แล้วนแต่ต้องมี “ชายในฝัน” ของตัวเองทั้งนั้น วิรัญดาก็เช่นกันที่อยาก...