จรสจันทร์
นิยายที่จะพาคุณย้อนกลับไปค้นหาความทรงจำในวันวาน ของช่วงปีพ.ศ.2525-2530 ************************ ศศิธร : บนฟ้ามีดาวตั้งหลายดวง ศศิก็เป็นแค่หนึ่งใน...