จรสจันทร์
เริ่มต้นด้วยความหมั่นไส้ แต่ลงท้ายด้วยคำว่ารัก - - - - - - - - เพชรไพลิน เจ้าแม่แห่งวงการเครื่องสำอาง เธอจะทำอย่างไร เมื่ออุบัติเหตุไม่คาดฝันครั้งนั...