จรสจันทร์
เพราะมีพลังจิตติดตัวมาตั้งแต่เกิด จึงทำให้ช่อเอื้องถูกป้ายสีว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง บุพการีพาหลบหนีทั้งที่อายุได้เพียงเดือนเศษ บิดาร่ายคาถาบังตาเอา...