รวิสรา
จากที่เคยมีชีวิตสงบสุขเพียบพร้อม มี่มี่กลับพลัดหลงมาอยู่โลกนิยาย ในร่างนางร้ายที่สู้อะไรนางเอกของเรื่องแทบไม่ได้เลย จุดจบของเรื่องคือถูกจับไปขาย...