รวิสรา
ซินมี่มี่นางร้ายสู้ชีวิต เล่ม 4 (จบภาคเด็ก) มี่มี่และครอบครัวพบเจอสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่หมู่บ้านชายป่า ได้พบกับผู้มีความสามารถและได้รับของวิเศษล้ำค...