สุชาคริยา
เธอ... คือหญิงสาวผู้ถูกเลือกให้ช่วยเผ่าพันธุ์ที่ใกล้ดับสูญ อย่างไม่เต็มใจ เขา... คือผู้นำพาเธอก้าวสู่ดาราจักรอันยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะนึกถึง ด...