สุชาคริยา
.................งามล้ำจักเอ่ยอ้าง.......รำพัน .......สง่าโฉมลาวัลย์........................แม่ไซร้ .......เลิศหล้าดั่งแสงจันทร์.........นำส่อง ......