สุชาคริยา
สงครามทำให้ทักขิเณ-อะเวราได้พบกัน ความลับมากมายที่เขาปกปิดเธอไว้ ชั้นเชิง กลอุบาย ต่างงัดมาใช้เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว 'ผู้ชนะ' สนามรบ...ส...