สุชาคริยา
ฉันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะความรัก ทุกอย่างเป็นเพราะความผิดพลาด แต่ฉันต้องอยู่ที่นี่เพราะเขาต้องการแค่ลูกเท่านั้น อยู่เพราะความรับผิดชอบ กั...