พิมาลินย์
บัวบุหงา...สาวอาภัพรัก ผู้อกหักเพราะรักเก้งมาแล้วสามครั้งถ้วน ได้รับภารกิจที่มีชื่อว่า “ทะเลลาเวนเดอร์” เป้าหมายคือ พันธิตร หนุ่มมาด...