พิมาลินย์
"ไอศูรย์" เจ้าของธุรกิจสินค้านำเข้าและร้านอาหารชื่อดังที่มีสาขามากมายในเมืองไทย ต้องถูกเรียกขานว่า ‘คุณพ่ออุปถัมภ์’ เพียงเพราะส...