พิมาลินย์
เมื่อหนุ่มหล่อร้ายถูกสาวอาร์ตตัวแม่ขอให้ช่วยสอน "ทฤษฎีโรมานซ์" มีหรือที่เขาจะหยุดอยู่แค่นั้น ถ้าไม่ข้ามขั้นไปสอน "ภาคปฏิบัติ" ให้จ...