Bellisma
"อย่าแหย่ด้านมืดผม" เสียงเข้มส่งกระซิบคำเตือน เพราะมีเหตุจำเป็นให้ 'มาลา' ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้าน 'ดุลยทรรศน์' ทำให้เธอได้พบกับ 'ชรัณ' อดีตเจ้านาย...