Bellisma
“เลิก? อีกแล้วอ่อ” “...” “คราวนี้...กี่ชั่วโมงดีล่ะ” เพราะเป็นคู่รักทรหดคบๆ เลิกๆ ถึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 'ตันหยง' คนนี้กับผู้ชายที่ชื่อ ...