Bellisma
เพราะถูกสตอล์กเกอร์คุกคาม เลยเป็นเหตุให้ ‘ดีน’ ผู้ชายหน้าตาหล่อเหลา แต่แบดบอยที่สุดในสามโลก ติดแหง็กอยู่กับ ‘นิดหน่อย’ คนนี้ด้วยความจำเป็น เราไม่มี...