Beautykaow
ย้ายบ้านใหม่ได้ไม่กี่วัน ก็มีเหตุงี่เง่าให้ต้องย้ายออกกะทันหัน แถมคู่อริตัวเป้งก็ดันมาหาเรื่องในระยะเวลาไล่เลี่ย ชีวิต ‘ไต้ฝุ่น’ หรือก็คื...