Beautykaow
คุณเคยทำเรื่องผิดพลาดมั้ย? ครั้งหนึ่ง ‘ตั๊กแตน’ คนนี้ไปมีอะไรกับแฟน (เก่า) ของเพื่อนรัก นี่ไม่ใช่แค่ความผิดพลาด แต่เป็นอภิมหาความผิดพลาดที่สุดในชีวิ...