ทักษิณา
ศิลาจารึกซึ่งตกทอดมาจากนครที่สาปสูญ คือที่มาของความรักและอาฆาตแค้นที่ถูกกลบฝังมาเนิ่นนาน หนึ่งบุรุษให้สัญญารักกับสตรีสองนาง ต่างที่ต่าง...