ทักษิณา
เมื่อเรือนหอร้าง กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นความผูกพันของสองหัวใจ... -------------------------------------- เมื่อเรือนหอรอรักของพี่สาว กลายเป็นเรือน...