อคิราห์
อุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อ 4 ปีก่อน ทำให้ "เดียร์" คุณหนูตกอับต้องสูญเสียความทรงจำบางช่วงไป และทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันปกปิด ไม่เอ่ยถึงเรื่อง...