อคิราห์
"หากคุณสามารถขอพรได้ 3 ข้อ...คุณจะขออะไร?" คำถาม...ที่ชวนให้นึกถึงคนรักที่ต้องนอนนิ่งกลายเป็นเจ้าชายนิทรามาถึงห้าปี จุดรอยยิ้มหม่นเศร้าให...