อคิราห์
คำว่า 'แฟนเก่า' แปลว่าเขาเคยเป็นของฉันมาก่อน งั้นจะผิดอะไร ถ้าฉันอยากได้คืน?