สะมะเรีย
พ่ายรักเพลิงปรารถนา ชุดทะเลทรายพ่ายรัก แผนลวงซ่อนเงื่อนเกี่ยวกระหวัดให้รักร้าย ต้องพ่ายแพ้แก่เพลิงปรารถนาที่โชติช่วงพร้อมจะแผดเผาหัวใจของเขาและ...