สะมะเรีย
เหตุใด...รักอันบริสุทธิ์ที่เขามีต่อเธอ จึงเป็นสิ่งต้องห้าม เธอ...อยู่ใกล้แค่เอื้อมมือคว้า แต่ราวกับไกลสุดสายตา ดวงจันทร์ทอแสงนวลอาบผืนทรายทุกราต...