ล้อมเดือน
เธอถอดเสื้อยืดออกเปิดเปลือยหน้าอกคู่สวยให้ประจักษ์แก่สายตาของชายหนุ่ม “อาน่านอยากเห็นดาวขาดใจตายหรือคะ” เธอก้าวเข้าหาอาหนุ่มอีกครั้ง ในขณะ...