ปานไพลิน
เป็นหนี้...ต้องชดใช้ แต่เมื่อเจ้าหนี้ต้องการทวงทั้งต้นและดอก ด้วยเรือนร่างของเธอ... หนี้รักจึงร้อยรัดดั่งใย ผูกพันเธอกับเขาไว้ด้วยเพลิงเสน่หา ...