ปานไพลิน
เธอ...คือเหยื่อเคราะห์ร้ายที่ต้องมารับผลกรรมจากสิ่งที่ตนไม่ได้ก่อ เขา...เจ็บปวดรวดร้าวกับรักทรยศจนไม่คิดจะปลงใจกับผู้หญิงคนไหน ทว่าเมื่อผู้หญิงที...