สะมะเรีย
เพชรที่แข็งแกร่งเมื่อถูกโอบล้อมด้วยเพลิงทรายอันร้อนระอุ ก็มิแคล้วต้องอ่อนระทวยเมื่อถูกแผดเผาด้วยไฟสิเน่หา เรื่องย่อ: เมื่อรจนาอย่างนางรำ ‘เพ...