ธัญปัณณ์
ข่าวการเสียชีวิตของ ‘ชาร์ล ซิลแวนเลียน’ ทำให้เธอหัวใจสลาย ลูกน้อยในครรภ์เป็นกำลังใจหนึ่งเดียวของผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่าง ‘ณิชา’ ...