ธัญปัณณ์
ความผิดพลาดในคืนนั้นทำให้ ‘พฤกษ์ รวีวัฒนานนท์’ รู้ความจริงว่าที่แท้แม่ม่ายลูกแฝดอย่าง ‘ศกุนตลา’ ยังบริสุทธิ์! เขาคือสามีคนแร...