ธัญปัณณ์
ธันยธรณ์สละเสื้อแจ็กเก็ตสีดำที่ใส่มาเดินเล่นก่อนจะค่อยๆ คลี่คลุมร่างน้อยที่ดูเล็กบางเข้าไปใหญ่ เมื่อมีเสื้อของเขาโอบล้อมไว้ คนได้รับความหวังดีโดยไม่รู...