แมวขนยุ่ง
หนึ่งแอปพลิเคชันเปลี่ยนชีวิต นั่นคือคำนิยามที่โรจน์มอบให้กับแอปพลิเคชัน UC [Untitles Community] แอปพลิเคชันที่ทำให้นักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ คนหนึ่งกลา...