กิรนัจ
“แก้วเคยเจอเขาที่หน้าโรงแรมสินวารินทร์น่ะค่ะ” “ใช่ครับ” ตาบ้านั่นดันขยายความ อาคิรากำหมัดแน่น “อยู่ดีๆ ก็กระโดดมาขวาง...