ชนิตร์นันท์
‘วงศวัฒน์’ เกลียดนักผู้หญิงแบบ ‘กรวินท์’ ทำตัวไม่ต่างจาก ‘บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป’ แค่เปลื้องผ้าก็พร้อมกินทันที #...