กวิน
ถ้าเลือกได้.. กระต่ายที่หลงพระจันทร์ก็ไม่อยากจะแค่มองอยู่ไกล ๆ หรอก มันจะหาทางต่อบันไดขึ้นไป.. แม้จะรู้ว่าทำได้แค่เพียงใกล้ขึ้นอีกนิดเดียวก็ตาม * ...