ฟ้าดุษฎี
เพราะขาดเสาหลักของครอบครัว เด็กสาวบ้านนอกที่มาพร้อมกับความน่ารักอ่อนหวานอย่าง ปรายฟ้า ประกายฉัตร จึงได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวอัครเทพ ส่งเสียเลี้...