อัมพุท
จากทาสที่ลำบากลำบน เนื้อตัวมอมแมม กลับกลายเป็นหญิงสาวสะสวยเนื้อตัวสะอาดสะอ้าน มีสง่าราศี “ได้เป็นเมียคุณหลวง มันดีอย่างนี้นี่เอง ไม่น่า ไปเส...