ลิซ
เพราะต้องการเงินจำนวนมากไปใถ่บ้าน แพรทับทิมจึงใช้ความสวยของตนเองเป็นเครื่องมือในการลวงล่อผู้ชาย โคจิมะ ไทจิ ควรเป็นเหยื่ออีกคนของเธอ ถ้าหาก...เขาจะไม...